☝☝☝ دزفیل شهر خومونه☝☝☝

شهر آفتاب های بی پایان

|شنبه پانزدهم تیر 1392| 14:44|مونس|

اینجا دزفول (خوزستان) است

علی کله جای قشنگ و دیدنی از شهر زیبا با جاهای دیدنی

 

پارک دولت دزفول

 

آبنمای پارک دولت دزفول

 

آبشار شقایق دزفول

 

پارک خانواده دزفول

 

ساحل زیبای رود دزفول (کت های دزفول)

 جاده ساحلی دزفول

 

عکس زیبای خانه تیز نو در دزفول در نزدیکی قلعه

 

 

پل قدیم دزفول در زمان ساسانی

 

 

|جمعه بیست و یکم بهمن 1390| 18:43|مونس|

آبشار شوی در نزدیکی شهرستان دزفول

آبشاری دیدنی که هر بیننده ای را به خود جذب میکند

آبشار شوی دارای مختصات جغرافیایی :N: 32 47 45    و  E: 48 49 42  بوده و با ارتفاع 779 متر از سطح دریا می باشد.آبشار شوی بزرگترین آبشار خاورمیانه به ارتفاع 85 متر و عرض 75 متر در شمال شهرستان دزفول در استان خوزستان واقع است.

عکسهای دیدنی از زیباترین کشور جهان (ایران)

عکسهای دیدنی از زیباترین کشور جهان (ایران)

hعکسهای دیدنی از زیباترین کشور جهان (ایران)

 

|جمعه دوم دی 1390| 12:1|مونس|